GLEN Lagos Nigérie 2010

* * * * * * * * * * * * povídání a fotky z tříměsíční GLEN stáže v Lagosu * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * stories and pictures from a three-month internship in Lagos * * * * * * * *

Home

Na stáž do neziskové organizace v Lagosu v Nigérii jsem odjela v rámci programu GLEN, pořádaného organizací INEX - Sdružení dobrovolných aktivit. Tři měsíce budu pracovat spolu se svou tandem partnerkou Helen z Německa v organizaci Search and Groom, která využívá fotbal jako prostředek pro rozvoj. Mám tak možnost poznat seznámit se zblízka s rozvojovou spoluprací přímo v terénu. Na těchto stránkách bych se s vámi ráda podělila o své zážitky a zkušenosti. Autorem fotek jsem z větší části já a z části Helen a mí kolegové ze Search and Groom. Pěkné čtení přeje Lenka.

    

 I was able to come to Lagos, Nigeria for an internship in non-profit organization trough the GLEN program organized by INEX - Association for Voluntary Activities. I will be working with my tandem partner Helen from Germany for three months in Search and Groom, organization that uses football as tool for development. It gives me opportunity to experience first-hand how development cooperation works. In this web page, I would like to share with you my experiences. The pictures were taken mostly by me, but sometimes also by Helen and by my colleagues from Search and Groom. Nice reading! From Lenka.