GLEN Lagos Nigérie 2010

* * * * * * * * * * * * povídání a fotky z tříměsíční GLEN stáže v Lagosu * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * stories and pictures from a three-month internship in Lagos * * * * * * * *

Lagos

Centrum Lagosu je především centrem kontrastů. Je to místo, kde spolu sousedí luxusní hotely, banky, ambasády, nákupní a kulturní centra, ale i silnice z hlíny plné hlubokých výmolů a plechové přístřešky pouličních prodavačů. Je to domov zahraničních  obchodníků a expertů a stejně tak těch nejchudších. Pláž, která ostrov lemuje je pro jedny místem odpočinku, pro druhé zdrojem obživy a místem každodenního boje o přežití. Viktoria Island je výstižným obrazem Nigérie - země, kde podle místních střední třída téměř neexistuje a pohádkově bohatí tu žijí vedle těch nejchudších.

The center of Lagos is most of all center of contrasts. It is a place where luxury hotels, banks, embassies, shopping and culture are surrounded by muddy streets full of deep holes and little sheds of the street traders. It is the home of foreign businessmen and experts, but as well the home of the poorest. The beach that lines the island is a place of rest for some, but source of income and site of everyday fight for survival for the others. Victoria Island presents an image of the whole Nigeria – country where according to the locals no middle class exists and amazingly rich live right next to the unbelievably poor.

Posledni komentare
19.07.2012 18:25:58: You have got among the finest web pages. My webpage - nieruchomości rzeszów