GLEN Lagos Nigérie 2010

* * * * * * * * * * * * povídání a fotky z tříměsíční GLEN stáže v Lagosu * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * stories and pictures from a three-month internship in Lagos * * * * * * * *

Děti / Kids

Střípky z dětské táborové tvorby

Tato rubrika je souborem básniček, příběhů a divadelních her, které vytvořili účastníci našich prázdninových programů během filmových workshopů. Doporučuji pokud možno číst je v anglickém originále, protože díky mému nedokonalému překladu trochu ztrácejí kouzlo. Přesto pro ty, co anglicky nevládnou je k dispozici tento překlad. Tato drobná dílka umožňují vidět život v Nigérii očima dětí a mládeže. Nabízejí čtenáři naprosto odlišný úhel pohledu a přímo vybízejí k zamyšlení.

 

Bits and Pieces from the Holiday Program Workshop

This section is made of collection of poems, stories and theatre plays that the participants of our holiday camp program created during film workshops. These creations offer a look at Nigeria from a different point of view. It shows the life in the country through the eyes of children and youth. They create powerful images and give the reader a space to think.

Ade a Mercy byli spolužáci a současně i milenci. Dokončili školu a vzali se. O dva roky později, Mercy otěhotněla a porodila holčičku. Naneštěstí při porodu zemřela, ale před tím než umřela, Ade jí musel slíbit, že se znovu ožení, aby jejich dcera nebyla bez matky opuštěná.

Ade and Mercy were course mates and at the same time lovers. They finished from school and got married. So two years later she got pregnant and delivered a baby girl. But unfortunately she died after delivery, but before she died, she told her husband Ade to promise to marry another wife so that their daughter won't be lonely without a mother.

Dobrý den dámy a pánové, kluci a holky. Toto je Johnsonova rodina. Žijí v malé chýši a farmaří za vesnicí. Žijí šťastně a mají tři děti. Prvorozený je John, který rád loví. Druhorozená je Helen, která ráda farmaří. A nejmladší je Victor, který se chce stát velkým fotbalistou.

Good day ladies and gentlemen, boys and girls. This is the Johnson's family. They live in a small crib and they are farmers around the village. They live happily and they have three children. The first born is John, he loves hunting. The second born is Helen, she loves going to the farm and the third born is Victor, he wants to become a great footballer.

Jordan je malý, ale pracovitý. Rád cvičí aspoň čtyři hodiny denně. Adebayo jak z jeho jména vyplývá, rád hraje fotbal přesně jako Emmanuel Adebayo. Adesanya je hudebním fanouškem. Rád zpívá a poslouchá muziku. Kingsley  je vášnivý sportovec, pokud by dostal příležitost rád by se stal vynikajícím sportovcem. Kelechi má svůj styl, díky němuž jej lidé vidí jako budoucího messi. S pomocí lidí a společnosti bude mít možnost vyniknout.

Jordan, he is little, but hardworking. He loves using at least four hours to do exercises. Adebayo as it implies, he loves to play football just like Emmanuel Adebayo. Adesanya is a fan of music. He loves singing and listening to music. Kingsley has a passion for various sporting activity, so if he was ever given the chance, he would love to be a very good sports man. Kelechi has way of life and his choice of style makes people see him as future messi. With the help of people and support of community, he is aspiring to be great.

Všichni žijeme v části města, kde je nižší podíl vzdělaných a gramotných lidí a vyšší podíl negramotných, z nichž většina žije pod mosty, na ulicích a v nedostavěných budovách. Žijeme v jednopokojovém bytě, kde je nás celkem deset lidí z různých kmenů a s různými náboženstvími. Každý dělá věci jinak a často dojde k hádce i když by nemělo, každý by se měl starat sám o sebe.

We all live in an urban area where there are lower rates of educated or literate people and a higher rate of illiterates, most of which are found under the bridges, streets and uncompleted buildings. Furthermore, we live in a one-room apartment where we are ten in numbers with different people from different tribes and religion. Always doing their things differently, that is picking up a fight or quarrel where these is none and should be minding their own business.

Scéna 1 – Doma

Matka: Ty dnes nejdeš do školy?

Helen: Hmm, jsem unavená, nechce se mi dnes jít do školy.

Matka: Koukej mazat. (Křik)

 

Scene 1 - At home

Mother: Are you not going to school?

Helen: Hmm, mom I am tired, I don't feel like going to school today.

Mother: Harsh. (Shouting)

Helen: Dressing up.

1  
2